Publicaties

Start Publicaties Foto's Stichting Weerwoord Film Persbericht Curriculum Vitae

 

Overige publicaties
Misschien is water van dun hout

  wie belangstelling heeft voor een van deze boeken, mailt naar  boeken@marconijmeijer.nl 

 

 

Misschien is water van dun hout - Stichting Union Latina 

Collages van Joo Colagem en gedichten van Marco Nijmeijer - 2007
Vormgeving en omslagontwerp: Maura Regyna
Redactie: Peter Zwaal
ISBN 978 90 73110 052

prijs 15,00

 
Een bed van boomkruinen en vogels - Uitgeverij Holland  - 2007 

Redactie:  Henk van Zuiden 

Omslag: Ivo Schmetz 

een bundel uit de serie de Windroos

ISBN 978 90 251 1044 4

 

 

 

Lief er zal geen liefde zijn - Uitgeverij de Geus - 1999 

Vormgeving en omslagontwerp: R.D.E. Oxenaar

ISBN 90 5226 742 1